Rekrutacja na program GlobalMBA

W dzisiejszym wpisie opiszemy jak wygląda rekrutacja na program GlobalMBA.

Rekrutacja odbywa się na przełomie marca i kwietnia. Szczegółowe informacje na ten temat pojawią się w odpowiednim czasie na głównej stronie wydziału (www.wz.uw.edu.pl)  i/lub na podstronie programu.

Pierwszy etap – dostarczenie wymaganych dokumentów

Na początek, należy złożyć w odpowiednim terminie wszystkie wymagane dokumenty, czyli:

  • CV w języku polskim i angielskim,
  • List motywacyjny zaadresowany do Prof. Dr hab. Alojzego Z. Nowaka (również w wersji polskiej i angielskiej),
  • Kopia dyplomu (Licencjat lub Magister),
  • Wykaz ocen oraz wyliczona średnia z całego toku studiów (oba dokumenty wystawia dziekanat),
  • List polecający (opcjonalnie),
  • Certyfikat znajomości języka angielskiego (opcjonalnie).

Jeśli spełniacie wszystkie wymogi formalne, to bez żadnych problemów zostaniecie zakwalifikowani do następnego etapu, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna

O terminie rozmowy zostaniecie powiadomieni e-mailowo. Rozmowa odbywa się w języku angielskim, jednak nie jest taka straszna, jak by się mogło na początku wydawać :). W naszym przypadku, prowadziły ją trzy osoby: dr Waldemar Kozioł, Pani Agata Król i trzecia osoba, której imienia i nazwiska niestety nie zapamiętaliśmy. Podczas rozmowy zostaniecie poproszeni o przedstawienie swojej osoby, czyli przede wszystkim powodu dla jakiego chcecie wziąć udział w programie, ewentualnego doświadczenia zawodowego, waszych zainteresowań, itp. Warto poświęcić chwilę czasu na przygotowanie się do tej rozmowy, jednak tak na prawdę decydującym czynnikiem w rekrutacji jest wynik z egzaminu GMAT.

Trzeci etap – zdanie testu GMAT

Końcowym etapem jest przystąpienie do testu GMAT, z którego należy uzyskać min. 500 pkt. Tutaj należy pamiętać, aby dostarczyć potwierdzenie otrzymanego wyniku do osoby odpowiedzialnej za rekrutację (p. Agata Król), gdyż jest to jeden z wymaganych dokumentów.

Co do samego testu GMAT, to w dwóch poprzednich wpisach opisaliśmy jak się do niego przygotować oraz czego spodziewać się w dniu egzaminu.

***

Źródło zdjęcia ze wstępu: www.flickr.com/photos/46632302@N06/

Brak komentarzy, twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz